Obligațiile angajatorului în caz de temperaturi extreme

Legislație relevantă: OUG nr. 99 din 29 iunie 2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor încadrate în munca; Normelor Metodologice din 6 iulie 2000 de aplicare a OU nr. 99/2000; Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii si sănătăţii în muncă; Norme Metodologice din 11 octombrie […]