Drept Civil

Drept Civil

Suntem calificați să vă oferim servicii de consultanță, opinii legale, să vă asistăm și să vă reprezentăm în  cauze din domeniul dreptului civil.

Exemple de operațiuni specifice:

 • apărarea dreptului de proprietate privată;
 • în materie de carte funciară;
 • acțiuni posesorii;
 • în materie de succesiuni;
 • ieșiri din indiviziune;
 • în materie de răspundere civilă contractuală și delictuala;
 • cesiune de creanță;
 • preluare de datorie;
 • novație;
 • redactare, modificare și negociere a diferitelor contracte speciale;
 • acțiuni în nulitatea actelor;
 • acțiuni în constatare;
 • acțiuni privind dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune și accesiune;
 • acțiuni în pretenții;
 • acțiuni posesorii;
 • cereri de valoare redusă;
 • procedura ordonanței președințiale;
 • ordonanță de plată;
 • uzucapiune;
 • recuperări de creanțe;
 • plângeri contravenționale;
 •  procedura recunoașterii hotărârilor străine pe teritoriul României;
 • măsuri asigurătorii și provizorii;
 • procedura de asigurare de probe;
 • evacuări;
 • exproprieri;
 • executări silite;
 • contestații la executare;
 • tranzacții;
 • legalizarea hotărâril0r judecătorești;
 • investirea titlurilor executorii ;
 • negocieri;
 • alte cereri.