Drept imobiliar

Drept imobiliar

Oferim servicii de consultanţă juridică, reprezentare și asistare în fața instanţelor judecătorești în cauze ce privesc drepturile reale.

Exemple de operațiuni specifice:

  •  verificarea titlurilor de proprietate în materie imobiliară;
  •  negocierea în contracte imobiliare;
  •  redactarea contractelor de vânzare, locațiune, comodat etc.;
  •  asistență/ reprezentare în litigii imobiliare;
  •  operațiuni de intabulare a drepturilor reale și alte operațiuni de carte funciară;
  •  alte cereri.