Drept Penal

Drept Penal

 Vă oferim servicii de consultanță, opinii legale, reprezentare și asistare în fața organelor de cercetare penala și în fața instanțelor judecătorești de orice grad.

Mai jos regăsiți exemple de operațiuni specifice:

 • consultanța/ asistare/ reprezentare pe tot parcursul procesului penal atăt pentru perosoane fizice cât și pentru persoane juridice, părți ale procesului penal (inculpat, parte civilă, parte responsabilă civilmente) sau subiecții procesuali principali (suspect, persoană vătămată) atât în ceea ce privește acțiunea penală cât și acțiunea civilă din procesul penal

 • redactare de plângeri/ plângeri prealabile/denunțuri;
 • redactare de plângeri împotriva măsurilor/ actelor organului de urmărire penală;
 • redactare de contestații împotriva măsurilor preventive sau a măsurilor de siguranță;
 • asistare în fața organelor de urmărire penală;
 • asistarea în cazul percheziților la domiciliu/sediu;
 •  redactarea și susținerea cererilor de renunțare la aplicarea pedepsei;
 •  redactarea și susținerea cererilor de amânarea aplicării pedepsei;
 •  redactarea și susținerea cererilor de suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;
 •  redactarea și susținerea cererilor de liberare condiționată;
 • redactare cereri de reabilitare;
 • redactare și susșinere cereri de reparare a pagubei ăn caz de eroare judiciară;
 • exercitarea căilor ordinare și extraordinare de atac.
 • alte cereri.