Drept societar/ comercial

Drept societar/ comercial

Suntem calificați să vă oferim servicii de consultanță, opinii legale, să vă asistăm și să vă reprezentăm în domeniul societar și comercial:

Exemple de operațiuni specifice:

 •  înființare societăți comerciale;
 •  redactare act constitutiv;
 •  modificare act constitutiv;
 •  redactare acte adiționale, hotărâri A.G.A.;
 •  rezervare denumire societate;
 •  obținere cazier fiscal;
 •  obținere certificat constatator;
 •  majorare/reducere capital social;
 •  cesiune de părți sociale/acțiuni;
 •  intrare/retragere asociați;
 •  numire administratori/cenzori;
 •  înființare/radiere puncte de lucru, sucursale, filiale, reprezentanțe;
 •  modificare de sediu, prelungire contracte de sediu;
 •  modificare de denumire societate;
 •  autorizare de funcționare;
 •  completare obiecte de activitate;
 •  redactare și atestare de contracte comerciale;
 •  asistare la negocieri de contracte și tranzacții;
 •  recuperare debite
 •  executare silită;
 •  asistare și reprezentare în operațiuni la Oficiul Registrului Comerțului.