Insolvență și faliment

Insolvență și faliment

Suntem calificați să vă oferim servicii de consultanță, opinii legale, să vă asistăm și să vă reprezentăm în cauze din domeniul insolvenței și al falimentului:

Exemple de operațiuni specifice:

  • deschiderea procedurii insolvenței;
  • înscrierea creanței la masa credală/ declarație de creanță;
  • formularea contestațiilor la Tabelul Preliminar de creanțe/Tabelul Definitiv de creanțe etc;
  • asistarea/reprezentarea în cadrul procedurii insolvenței, în fata instanțelor de judecată/Adunării Creditorilor.