Politică de confidențialitate

Operatorul care prelucrează datele tale cu caracter personal

Societatea Civilă de Avocați Olteanu și Asociații, având sediul situat în București, str. Sapienței nr. 6, sector 5, București – România, înregistrată și autorizată în cadrul Baroului București  – Uniunea Națională a Barourilor din România, cod de identificare fiscală RO15405835, număr de telefon +40213186740, adresă de e-mail: office@olteanu-lawyers.ro

Definiții

CONSIMȚĂMÂNT = înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

DATE CU CARACTER PERSONAL = înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

REGULAMENTUL GDPR = înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

PRELUCRAREA DATELOR = înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

PERSOANĂ VIZATĂ = înseamnă orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date sunt prelucrate de către noi în calitate de operator, ca de exemplu potențiali clienți sau vizitatori ai site-ului;

NEWSLETTER = înseamnă un buletin periodic comunicat utilizatorilor care și-au exprimat consimțământul pentru a primi astfel de comunicări. Acesta cuprinde știri, informații despre activitățile, proiectele și noutățile firmei noastre;

SPAM = înseamnă orice comunicare comerciala nesolicitată interzisa de lege.

Care este calitatea ta în temeiul prezentei politici de confidențialitate?

Orice persoană fizică care utilizează site-ul, canalele noastre de social media este considerată o persoană vizată.

Ce date prelucrăm?

În funcție de funcționalitățile de care doriți să beneficiați, va trebui să prelucrăm anumite date personale, care, în general, vor fi după caz următoarele:

 • datele de identificare (nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon). În cazul in care ne vei furniza numărul tău de telefon, putem utiliza acest număr pentru a va comunica prin SMS, confirmări sau modificări ale întâlnirilor / programărilor pentru consultanța juridică stabilite cu noi.
 • datele de facturare (nume, prenume, adresă, adresă de e-mail, valoarea serviciilor, modalitatea de plată, serviciile solicitate, data solicitării lor)
 • datele pentru marketing direct: nume, prenume, adresa de e-mail, istoricul navigării pe site, preferințele tale în ceea ce privește comunicarea newsletter-ului și a materialelor gratuite.
 • datele privind conectarea, geo-localizarea și navigația (în cazul în care interacționați cu noi, de exemplu, de pe telefonul mobil);
 • informații și conținut furnizat de dumneavoastră (întrebări, solicitări);
 • informații furnizate de dumneavoastră prin intermediul rețelelor de socializare (nume / alias utilizat pe rețeaua de socializare, fotografia de profil utilizată, like-urile, locația și orice altă informație descrisă pe rețeaua de socializare când dumneavoastră utilizați aceste rețele pentru a relaționa cu noi).

Putem obține datele tale din mai multe surse, cum ar fi datele furnizate de tale prin intermediul site-ului prin formularul de contact, prin intermediul paginilor de social media pe care le accesezi, dar și prin intermediul instrumentului de Google Analytics prin care putem vedea modul în care interacționezi cu site-ul nostru, pentru a îmbunătăți experiența ta pe site, dar și pentru a avea o statistică a utilizatorilor interesați de serviciile sau articolele noastre.

În ce scop prelucrăm datele tale cu caracter personal?

În funcție de modul în care interacționați cu site-ul nostru, vă vom prelucra datele personale în următoarele scopuri:

 • Pentru comunicarea cu tine, în funcție de ce tip de serviciu ne-ai solicitat, pentru a-ți oferi consultanță pe marginea solicitării tale
 • Pentru gestionarea relației de colaborare între tine și echipa noastră – contabilitate, facturare, plăți
 • Pentru respectarea obligațiilor legale pe care le avem de păstrare a evidențelor
 • Pentru a preveni sau combate orice atac cibernetic sau amenințare asupra sistemelor noastre
 • În scop de marketing, în cazul în care te-ai abonat la newsletter-ul nostru, vom utiliza datele tale în scopul furnizării serviciului de newsletter, precum și în scopul efectuării unei analize de profil pentru a determina care sunt preferințele tale pe baza istoricului de navigare pe site-ul nostru și pentru a stabili ce tip de materiale gratuite ți se potrivesc, în funcție de interesele și căutările tale.
 • Pentru a comunica cu tine prin intermediul rețelelor de socializare
 • Pentru a opera, evalua și îmbunătății serviciile noastre și experiența dumneavoastră în relația cu site-ul și canalele de social media (incluzând dezvoltarea unor noi nișe de servicii solicitate de dumneavoastră, îmbunătățirea serviciilor deja oferite, managementul relațiilor de comunicare cu utilizatorii, analiza serviciilor noastre, efectuarea de analize de date și analize de audit)
 • Pentru a ne putea conforma cu cerințele legale.

Care este temeiul legal în baza căruia prelucrăm datele?

Vom prelucra datele dvs. în baza următoarelor temeiuri legale:

 • Pe baza consimțământului tău (în conformitate Art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul GDPR) – când ești de acord să primești din partea noastră conținut relevant și personalizat, pentru a primi newsletter de la noi.
 • Pentru încheierea și executarea unui contract (in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul GDPR) – spre exemplu în faza pre-contractuală, la solicitarea dumneavoastră, este nevoie de prelucrarea anumitor date cu caracter personal în vederea încheierii contractului.
 • Pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public ( în conformitate cu Art. 6 alin. (1) lit. (e) din Regulamentul GDPR).În conformitate cu articolul 39 din Legea nr. 51/1995, în exercitarea profesiei, avocații sunt parteneri indispensabili ai justiției. Prin urmare, activitatea profesională a avocatului se exercită în scopul înfăptuirii justiției, servind astfel unui interes public.
 • În scopul unui interes legitim (Art. 6 alin. (1) lit.(f) din Regulamentul GDPR) – inclusiv atunci când avem un interes legitim în efectuarea activităților de marketing, activități de cercetare, analize de date, management intern, procesarea și punerea în executare a solicitărilor legale, desfășurarea activității noastre în conformitate cu legislația aplicabilă.

Cât timp vom păstra datele tale?

Datele tale vor fi păstrate numai pentru perioada necesară pentru a răspunde la solicitarea ta, în cazul în care avem mandat din partea ta pentru a te asista sau reprezenta în fața autorităților sau instanțelor, vom păstra datele până la soluționarea definitivă a procedurilor, urmând ca ulterior să ștergem datele sau să le arhivăm, în funcție de prevederile legii aplicabile.

Datele privind facturarea sunt șterse după 10 ani, în conformitate cu reglementările în vigoare.

În ceea ce privește datele prelucrate în scopuri de marketing, acestea se vor șterge odată cu exprimarea opțiunii tale pentru dezabonare.

După ce aceste perioade de păstrare expiră și dacă nu există un alt temei legal pentru care trebuie să păstrăm/prelucrăm datele tale acestea se vor șterge din sisteme noastre.

Transferuri de date către terțe părți

În virtutea activității noastre, putem transmite datele tale către:

 • Avocați, consultanți, contabili, specialiști implicați în a răspunde solicitării dvs., în cazul în care aceștia nu își pot îndeplini mandatul sau nu îți pot furniza consultanța fără aceste date;
 • Instanțele de judecată, autorități publice, instituții, executori judecătorești, notari publici, dacă acest lucru este necesar în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție sau pentru soluționarea unui diferend pe cale alternativă;
 • Avocați sau consultanți străini, din afara României, atunci când soluționarea solicitării tale include consultanța altor specialiști din alte State;

Vom transmite datele tale doar când primim instrucțiunea sau permisiunea ta ori când legea sau anumite instituții sau autorități ne solicită să facem astfel.

Putem transfera datele tale în afara României. În cazul în care destinatarii sunt stabiliți în afara Spațiului Economic European vom verifica dacă există hotărâri, legi care recunosc faptul că aceste țări oferă un nivel adecvat de protecție a datelor.

Prelucrarea datelor tale pe rețelele de socializare

Putem avea acces la profilul tău și la datele publice din profil, precum și la comentariile postate de tine, dacă alegi să ne dai like, share sau să ne lași comentarii pe social media.

Vom avea acces și la conținutul mesajelor private pe care ni le trimiți, în cazul în care alegi să ne scrii în privat pe paginile de social media.

Avem acces la statisticile generale cu privire la interacțiunea ta cu paginile noastre de social media.

Toate aceste date sunt păstrate de noi pentru perioada necesară promovării echipei și serviciilor noastre, până la închiderea paginilor de pe rețelele de socializare.

Scopul prelucrării acestor date este promovarea echipei noastre, a serviciilor noastre, pentru a răspunde la mesajele pe care le primim prin intermediul social media, pentru analiza statisticilor și a interacțiunii tale cu paginile noastre de social media, dar și pentru a personaliza campaniile de publicitate.

Temeiul legal al acestei prelucrări de date reprezintă interesul nostru legitim de a promova echipa și serviciile noastre, de a păstra interacțiunea cu utilizatorii, de a răspunde la mesajele primite prin aceste canale de comunicare și pentru a avea o măsura în privința modului în care dau rezultate paginile noastre de socializare.

Rețelele de social media creează anumite profiluri ale utilizatorilor, utilizând datele tale, iar în ceea ce privește transferul datelor, o parte din datele de pe social media transmise de tine pot ajunge în afara Spațiului Economic European, în conformitate cu Termeni și Condițiile Google, Facebook și/sau LinkedIn.

Drepturile tale în legătură cu datele tale

În conformitate cu Regulamentul GDPR aveți următoarele drepturi, în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal pe care noi le prelucrăm:

 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs.
 • Dreptul de acces asupra datelor – Ne puteți solicita acces la datele dvs. cu caracter personal pe care noi le prelucrăm.
 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete – Ne puteți solicita să rectificăm datele dvs. cu caracter personal pe care noi le avem deja.
 • Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”) – Ne puteți solicita să vă ștergem datele dvs. cu caracter personal, în cazul în care nu mai avem un alt temei legal pentru prelucrarea lor.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – Ne puteți solicita să suspendăm o perioadă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.
 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dvs. către alt operator – Ne puteți solicita să transmitem datele dvs. cu caracter personal către un alt operator.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor – În cazul în care avem consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. în orice scop, aveți, dreptul să îl retrageți în orice moment.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri cu efecte juridice sau cu efecte semnificative similare asupra dvs.
 • Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor dvs.
 • Dreptul de a formula o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România,
tel. +40.318.059.211; +40.318.059.212, fax: +40.318.059.220,
anspdcp@dataprotection.ro, www.dataprotection.ro

În cazul în care doriți să vă exercitați oricare din aceste drepturi, vă rugăm să ne adresați o solicitare în acest sens la adresa de e-mail: office@olteanu-lawyers.ro

Switch The Language

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com