Loteria Bonurilor Fiscale

Pentru combaterea evaziunii fiscale și încurajarea cumpărătorilor de a solicita bonurile fiscale în vederea fiscalizării veniturilor operatorilor economici, Guvernul a adoptat Ordonanța nr. 10 din 28 ianuarie 2015 pentru organizarea LOTERIEI BONURILOR FISCALE.

 

CINE POATE PARTICIPA?

Conform art. 1 al ordonanței, atât persoanele fizice de cetățenie română cât și peroanele fizice străine pot participa la Loteria Bonurilor Fiscale și pot câștiga premii în bani.

 

TOATE BONURILE FISCALE POT FI CÂȘTIGATOARE?

Se poate întâmpla ca un bon fiscal, aparent câștigator, să nu îndeplinească condițiile de validitate impuse prin ordonanță.

Pentru a fi siguri că deținem un bon fiscal câștigător trebuie să verificăm dacă acesta îndeplinește următoarele condiții în mod cumulativ:

  1. A fost emis de un aparat de marcat electronic fiscal care funcționeaza in conformitate cu OUG 28/1999;
  2. Sunt lizibile toate informațiile obligatorii1 ;
  3. Are valoarea totală exprimată în monedă națională, egală cu valoarea extrasă2;
  4. Nu are menționat niciun cod de înregistrare fiscală al cumpărătorului.

 

PRIMA EXTRAGERE DIN ANUL 2015 ARE LOC ÎN LUNA APRILIE

Loteria Romană organizează prima extragerere în data de 13 aprilie. Vor participa la extragere bonurile fiscale emise în perioada 2 februarie – 28 martie 2015.

Fondul de premiere alocat pentru această extragere este de 1 milion de lei.

În mod normal extragerile se vor organiza lunar  în prima zi de duminică după data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară.

În situația în care la extragerile lunare nu există câștigători două luni consecutive sau cu ocazia sărbătorilor legale pot fi organizate și alte extrageri înafara celor lunare.

Atenție! Revendicarea premiilor se va face în termen de maximum 30 de zile de la data extragerii, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai revendica premiul.


 

1 Denumirea și codul de identificare fiscală ale operatorului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul și seria fiscală ale aparatului; numărul de ordine, data și ora emiterii, denumirea fiecărui bun livrat sau serviciu prestat; prețul sau tariful unitar; cantitatea; valoarea pe fiecare operațiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei de taxă; valoarea totală a bonului, inclusiv valoarea adăugată; valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote de taxă, cu indicarea nivelului de cotă; valoarea totală a operațiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată precum și valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul.

2 Conform art.2 alin(1) lit. a) din Ordonanța nr. 10 din 28 ianuarie 2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale.

20 martie 2015

av. Mădălina Ș. Olteanu