Obligațiile angajatorului în caz de temperaturi extreme

Legislație relevantă: OUG nr. 99 din 29 iunie 2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor încadrate în munca; Normelor Metodologice din 6 iulie 2000 de aplicare a OU nr. 99/2000; Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii si sănătăţii în muncă; Norme Metodologice din 11 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006


 

Prin temperaturi extreme se înţelege temperaturile exterioare ale aerului, care:

 • depăşesc +37 C sau, corelate cu condiţii de umiditate mare, pot fi echivalate cu acest nivel;
 • scad sub -20 C sau, corelate cu condiţii de vânt intens, pot fi echivalate cu acest nivel.

Acestea sunt temperaturi monitorizate şi certificate de Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie şi transmise de centrele regionale ale acestuia.

Angajatorii au obligaţia să ia cunoştinţă direct sau prin personalul cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii că temperatura, respectiv indicele temperatură-umiditate sau indicele de răcire, a atins sau se prognozează să atingă valorile extreme.

Măsurile pentru asigurarea condiţiilor de microclimat la locul de muncă vor fi stabilite de angajator, împreună cu reprezentanţii sindicatelor sau, după caz, cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor. În unităţile în care funcţionează comitetele de securitate şi sănătate în muncă măsurile vor fi stabilite de acestea.


 

În perioadele cu temperaturi ridicate extreme angajatorul este obligat să asigure următoarele măsuri minimale obligatorii:

1. Pentru ameliorarea condiţiilor de muncă:

 • reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice;
 • asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă;
 • alternarea efortului dinamic cu cel static;
 • alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer

2. Pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor:

 • asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 litri/persoană/schimb;
 • asigurarea echipamentului individual de protecţie;
 • asigurarea de duşuri.

În cazul în care temperaturile extreme se menţin pe o perioadă de cel puţin două zile consecutiv iar angajatorul nu poate asigura măsurile minimale obligatorii sau angajatorul constată că, prin condiţiile pe care le asigură, nu poate menţine un randament corespunzător în muncă sau că acestea sunt insuficiente pentru prevenirea îmbolnăvirii salariaţilor,va lua, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, după caz, următoarele măsuri:

 • reducerea duratei zilei de lucru;
 • eşalonarea pe două perioade a zilei de lucru: până la ora 11,00 şi după ora 17,00, în cazurile prevăzute mai sus ca măsuri minimale obligatorii;
 • întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuităţii activităţii în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale.

La aplicarea măsurilor angajatorii, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor vor stabili modalităţile de recuperare a timpului nelucrat şi modalităţile de plată, după cum urmează:

 • prin recuperarea în următoarele 6 luni a timpului de reducere a duratei zilei de lucru sau de întrerupere colectivă a activităţii, cu menţinerea drepturilor salariale avute anterior;
 • fără recuperarea timpului de reducere a duratei zilei de lucru sau de întrerupere a activităţii, dar cu acordarea drepturilor salariale proporţional cu timpul efectiv lucrat.

 


 

!Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei încălcarea următoarelor prevederilor (dacă faptele nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni):

 • asigurarea de către angajator a examenului medical la angajare şi a controlului medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicaţiilor pentru munca la temperaturi crescute sau scăzute;
 • asigurarea primului ajutor şi a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate(angajatorii trebuie să asigure o încăpere climatizată adecvat, dotată cu medicamente şi mijloace specifice asistenţei de urgenţă pentru aceste cazuri, în special săruri de rehidratare orală, apă minerală, respectiv ceaiuri calde);
 • trecerea, după posibilităţi, în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicaţii privind munca la temperaturi extreme. (la cererea salariaţilor care au afecţiuni cronice cu contraindicaţii pentru munca la temperaturi extreme, prevăzute în anexele la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 15/1982 pentru aprobarea normelor de examinare medicală la angajare şi control periodic).

 

Data: 13.07.2015

av. Mădălina Olteanu